Med en molnbaserad programvara är Diffo det enklaste sättet för er att övervaka lönsamheten och användandet av er fordonsflotta.

Det är nu enklare än någonsin att spåra kostnader för hela er fordonsflotta. Med Diffo kan du i realtid övervaka era planerade rutter. Vi analyserar kostnads- och lönsamhetsdata åt dig. Per fordon, rutt och kund. Med hjälp av Diffo har våra kunder kunnat effektivisera sin verksamhet och förbättra sin lönsamhet.

Få förarna engagerade i era gemensamma affärsmål och säkerställ att ni har rätt resurs på rätt plats.

Förbättra er lönsamhet genom att säkerställa leveranseffektivitet och högre nyttjandegrad.

Spara pengar genom att förbättra hanteringen av er fordonsflotta, helt utan extra hårdvara och dess installationer

Varför ska ni välja Diffo?

Logistikföretag som använder sig av vår mukvara har i genomsnitt kunnat förbättrat sin lönsamhet med 4%.I genomsnitt innebär det 150-250 000 Kr mer i vinst per fordon.

Diffos webbapp kopplar ihpp föraren, fordonet och verksamheten, därmed är alla kostnadställen som påverkar lönsamheten med i beräkningen. Beslutsfattandet på alla nivåer i företaget förenklas därmed väsentligt.

Använd era förare på de rutter där de är som mest effektiva

Med hjälp av Diffos arbetstidsövervakning och planeringsverktyg är det möjligt för er att samla in information som är förarspecifik. Det gör att ni kan tilldela förare de fordon och rutter som är mest ekonomiskt fördelaktiga. Samt få era förare mer engagerade i verksamheten med rätt belöningsmodell.

Läs mer

Använd fordonets kostnadsinformation som en drivkraft för bättre beslutsfattande

Med hjälp av våra uträkningar har våra kunder kunnat säkerställa en lönsam prissättning. Prissättningen har baserats på den senaste kostnadsinformationen från fordonsflottan. Ni får även hjälp med att prissätta nya kontrakt och se över era pågående kontrakt.

Läs mer

En välplanerad plan är halva jobbet

Med Diffo planerar ni lönsamheten för era rutter utifrån den senaste kostnadsinformationen för er fordonsflotta och personal. Med våra verktyg kan ni planera era aktiviteter och arbeta så effektivt som möjligt i förhållande till era resurser. Med Diffo kan ni hitta de mest kostnadseffektiva och lönsamma kombinationer vad gäller fordon, rutter och förare.

Läs mer

Ett enklare sätt att skapa era affärsrapporter

Diffos rapporteringsverktyg ger er information om prestanda, kostnader, lönsamhet och utsläpp. Med Diffo kan ni enkelt skapa olika rapporter automatiskt. Allt sker ifrån en och samma lösning, ni behöver inte kombinera data ifrån olika system och källor. Att förstå den övergripande bilden av er verksamhet har aldrig varit enklare.

Läs mer

Diffo förser beslutsfattarna i er organisation med lönsamhetsbaserad information gällande körarrangemang och försäljnig

Enhetsfri lösning

Med Diffo behöver ni inte installera någon extern hårdvara. Använd er befintliga lösning.

LÄR KÄNNA OSS

Intelligent dataanalys

Diffo samlar in och analyserar data från olika källor såsom fordon, tankning, arbetstidsövervakning och driftstyrning automatiskt.

LÄR KÄNNA OSS

Bättre beslutsfattande

Minska manuellt arbete och minimera risken för kostsamma misstag. Ta beslut baserat på fakta, inte på antaganden.

LÄR KÄNNA OSS

Kontakta oss

Boka ett möte med oss ​​eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och informationen om Diffo!

BOKA TID