Hur väljer ni rätt kalkyltyp?

Nedan beskriver vi hur ni anger er omsättning, om det är per månad eller år. Kom ihåg att den inte behöver vara exakt.

 
 
Existerande investering

Genom att välja denna kalkyltyp kommer ni få fylla i information gällande ett fordon ni äger/leasar eller hyr.

 
 
Ny investering

Genom att välja denna kalkyltyp kommer ni få fylla i information gällande ett fordon ni funderar på att köpa/hyra eller leasa. 

Denna kalkyl kan användas för att se vilken finansierings/lastbilstyp är den mest lönsamma för er.

 
 
Priskalkylering

Genom att välja denna kalkyltyp kommer vi använda kostnaderna ni fyllt i i de ovan kalkylerna. med denna kalkyl räknar vi fram erat lägsta pris per timme, kilometer eller antal enheter.

Denna kalkyl bör användas för att se vilket pris ni inte kan gå under. Eller om ni vill ha t.ex. 20% lönsamhet måste ni sätta pris x.