Hur man ändrar standardvärden och vad man ska tänka på.

Nedan beskriver vi hur ni fyller i de olika fordonsdetaljerna. Vad som är viktigt att tänka på osv…

 
Underhåll

I denna ruta anger du er underhållskostnad per kilometer för den valda fordonstypen.

 
Bränslekostnad

I denna ruta anger du det genomsnittliga literpriset för det bränsle ni använder i erat fordon.

 
Räntesats

I denna ruta anger ni den effektiva kostnadsräntan för er fordonsinvestering.

 
Investeringsbidrag

I denna ruta anger ni hur stort investeringsbidrag ni fått om ni fått något bidrag.

 
Vägskatt

I denna ruta anger ni vad den totala vägskatten är per år för denna typ av fordon.

 
Restvärde

I denna ruta anger ni vilket värde erat fordon kommer ha efter avskrivningstiden. 

 
Halv / hel-försäkring

I denna ruta anger du den årliga kostnaden för er försäkring.

 
Trafikförsäkring

I denna ruta anger ni den årliga kostnaden för er fordonsförsäkring. Om ni har Halv eller Hel-försäkring skriver ni in “0”.

 
Däck

I denna ruta anger ni den genomsnittliga kostnaden för era däck per kilometer.