Hur ni anger rätt information för erat fordon

Nedan beskriver vi hur ni fyller i de olika fordonsdetaljerna. Vad som är viktigt att tänka på osv…

Struktur

Investeringstyp

Genom att klicka på denna ruta får du välja vilken typ av investering du tänkt göra. alternativen är. Köpa helt nytt fordon, Leasa, Hyra eller Köpa ett begagnat fordon.

Namn

I namnrutan skriver du namnet du vill att fordonet ska heta inom Diffo Profit.

Lägg till nyinvestering

Klicka på denna när du vill lägga till en investering till samma kalkyl.

Vid köp av helt ny

Namn

I denna ruta namnger du vad ditt fordon ska heta.

Planerad användningstid

I denna ruta anger du unde rur många år du kommer betala på fordonet.

Om du köper den utan lån och betalar hela summan vid köptillfället skriver du “1”

Vid Leasning

Årlig kostnad

I denna ruta anger du vad den totala årskostnaden är för att leasa fordonet.

Delbetalning

I denna ruta anger du hur stor delbetalning du har gjort, om du gjort någon.

Inlösningskostnad

I denna ruta anger du vad du kommer få betala bilhandlaren vid leasetidens slut.

Vid hyra

Årlig kostnad

I denna ruta anger du vad den totala årskostnaden är för att hyra fordonet.

Vid köp av begagnad

Årlig kostnad

I denna ruta anger du vad den totala årskostnaden är för att hyra fordonet.

Årlig kostnad

I denna ruta anger du vad den totala årskostnaden är för att hyra fordonet.

Årlig kostnad

I denna ruta anger du vad den totala årskostnaden är för att hyra fordonet.