Hur fyller ni i Lönekostnader

Nedan beskriver vi hur ni fyller i de olika lönekostnadsuppgifterna. Vad som är viktigt att tänka på osv…

 
lönetyp

I denna ruta väljer ni om ni betalar era anställda per timme eller månad.

 
löneperiod

I denna ruta väljer ni om ni betalar ut era anställdas lön per månad eller var 14:e dag.

 
bruttolön

I denna ruta anger ni vad den anställda har för bruttolön för den löneperiod ni valt. Arbetsgivaravgifter och andra kostnader hamnar ovanpå bruttolönen. Standardvärde för arbetsgivaravgiften är 31.42%.

 
Arbetstimmar per dag

I denna anger ni hur många timmar som är standard för en arbetsdag på erat åkeri.

 
arbetsdagar per år

I denna anger ni hur många arbetsdagar varje chaufför arbetar per år. 

 
dagtraktamenten

I denna anger ni hur mycket….?

 
exportkostnader

I denna anger ni vad ni har för extra kostnader per dag, så som vägtull, bropass och liknande.

 
övertid

I denna anger ni hur många övertidstimmar ni har per löneperiod. Övertiden multipliceras med xx%.

 
kvällsarbete

I denna anger ni hur många timmar kvällsarbete ni har per löneperiod. 

 
nattarbete

I denna anger ni hur många timmar nattarbete ni har per löneperiod. 

 
söndagsarbete

I denna ruta anger ni hur många timmar söndagsarbete ni har per löneperiod.