Diffo Profit

Diffo ger dig som åkeriägare en lättanvänd men kraftfull platform för att utveckla er lönsamhet.

Diffo Profit är utvecklat för att användas när du vill investera i ett nytt fordon eller förhandlar om pris. 

Kontakta oss för att få veta mer om Diffo Profit.

Kontakta oss

# snabba steg mot förbättrad lönsamhet

Steg 1

Ange era operativa kostnader

Steg 2

Ange era operativa kostnader

Steg 3

Ange era operativa kostnader

Diffo har utvecklat en programvara för åkerier och transportbolag

Med våra investerings och prissättningsverktyg kan ni snabbt och enkelt ta bättre investeringsbeslut och prissätta era tjänster rätt.

Investera smartare

Läs mer om hur ni kan jämföra olika investeringsalternativ mot varandra.

Diffo Profit: investeringsverktyg

Sätt bättre priser!

Läs mer om hur Diffo Profit kan förbättra er vinstmarginal.

Diffo Profit: prissattningsverktyg

Med Diffo vet ni att ni tar beslut som håller er lönsamma. Diffo hjälper er att:

– Identifiera er nollpunkt för kilomterpris, timpris eller per ton

– Prissätta varje enskilt jobb så att era kostnader inte överstiger era intäkter

– Se till att alla fordon och körsträckor är lönsamma

 

Med rätt information tillgänglig för rätt person gör Diffo Profit det enkelt att koordinera er logistik

 

– Jämför olika prissättningar, och se hur de påverkar er lönsamhet

– Planera era rutter utifrån lönsamhet och effektivitet