Lönsamhetsövervakning av uppdrag

Uppdrags- och fordonsspecifik lönsamhetsinformation kostnadseffektivt och automatiskt

KONTAKTA OSS!

Uppdragsspecifik lönsamhet kopplat till era fordon

Se lönsamheten och kostnaderna för varje slutfört uppdrag, allt i ett system. Diffo beräknar lönsamheten för uppdraget baserat på automatiskt insamlad data.

Detaljerade rapporter efter varje slutfört uppdrag

Diffo skapar detaljerade resultatrapporter efter varje slutfört uppdrag. I resultatrapporten kan du i detalj se intäkter, kostnader och utsläpp som allokerats till uppdraget.

Automatisk insamling av data

Det är möjligt för Diffo att samla in data för att beräkna lönsamhet och kostnader oavsett system. Manuell inmatning av kostnader eller intäkter är också möjligt.

Se Diffo i bruk, kontakta oss!

KLICKA HÄR!