Hur ni analyserar er vinstkalkyl

Nedan beskriver vi hur ni fyller i de olika fordonsdetaljerna. Vad som är viktigt att tänka på osv…

Bränslekonsumtion

I denna ruta fyller du i hur många liter ditt fordon gör av med i genomsnitt per 10 mil.

distans per år

I denna ruta fyller du i hur många kilometer ditt valda fordon kör per år.

total vikt

I denna ruta fyller du i den genomsnittliga vikten på ditt fordon under ett år. Fordon + Fraktens vikt.

antal däck

I denna ruta fyller du i hur många däck ditt valda fordonstyp har. T.ex. Bil = 4, Skåpbil = 4 osv…

Körningstyp

I denna ruta väljer du vilken typ av körning som ditt fordon vanligtvis används till. Landsvägskörning eller Stadskörning.

Service intervall

I denna ruta anger du hur efter hur många kilometer ni brukar genomföra underhåll på ert fordon. Ge en ungefärlig siffra om ni inte vet exakt.