Vilken information ni hittar på översiktsidan

Nedan beskriver vi hur ni fyller i de olika lönekostnadsuppgifterna. Vad som är viktigt att tänka på osv…

 
Översikt

På denna sida kan du få en snabb översikt över alla dina kalkyler. Vad varje kalkyl har för tid och avståndsbaserade kostnader, samt hur stort vinstbidraget är för just den kalkylen.