Hur ni läser av era kombinationskostnader

Nedan beskriver vi hur ni fyller i de olika lönekostnadsuppgifterna. Vad som är viktigt att tänka på osv…

lönetyp

I denna ruta väljer ni om ni betalar era anställda per timme eller månad.

löneperiod

I denna ruta väljer ni om ni betalar ut era anställdas lön per månad eller var 14:e dag.

bruttolön

I denna ruta anger ni vad den anställda har för bruttolön för den löneperiod ni valt. Arbetsgivaravgifter och andra kostnader hamnar ovanpå bruttolönen. Standardvärde för arbetsgivaravgiften är 31.42%.

Arbetstimmar per dag

I denna anger ni hur många timmar som är standard för en arbetsdag på erat åkeri.

arbetsdagar per år

I denna anger ni hur många arbetsdagar varje chaufför arbetar per år.

dagtraktamenten

I denna anger ni hur mycket….?

exportkostnader

I denna anger ni vad ni har för extra kostnader per dag, så som vägtull, bropass och liknande.

övertid

I denna anger ni hur många övertidstimmar ni har per löneperiod. Övertiden multipliceras med xx%.

kvällsarbete

I denna anger ni hur många timmar kvällsarbete ni har per löneperiod.

nattarbete

I denna anger ni hur många timmar nattarbete ni har per löneperiod.

söndagsarbete

I denna ruta anger ni hur många timmar söndagsarbete ni har per löneperiod.